GBİ Serbest Kürsü

Toplumsal sorunların merkezinde yer alan ve toplumları çatışmaya sürükleyen nedenlerin başında iletişim problemi gelmektedir. Karşılıklı iletişimsizlik, insanların birbirini yanlış anlamalarına ve çoğu zaman en ufak meselelerin bile çözümsüz bir hale gelmesine neden olmaktadır. İletişim kurmanın en önemli yolu ise, konuşmak, diyalog kurmaktır. Ancak böylelikle insanlar birbirini daha iyi anlama fırsatı yakalayacak ve uzlaşma yoluyla toplumsal problemlere çözüm stratejileri geliştirme imkanı bulacaklardır. Bu bilinçle, GBİ Akademi Direktörlüğü, iki haftada bir organize ettiği Serbest Kürsü’ler ile gençlerin gündeme dair fikirlerini rahat bir şekilde kendi akranlarıyla paylaşabileceği fikir platformları oluşturacaktır. Bu platformlar ile gençliğin ülke ve dünya sorunlarına ilişkin düşüncelerini daha görünür kılmanın yanında bu sorunlara çözüm önerileri sunmayı da amaçlamaktadır.

“Gençler geleceğimiz!” edebiyatıyla büyüyen, soru sormaktan ve çeşitli kaygılarla fikirlerini açıklamaktan çekinen, kısacası sistem içerisinde etken değil edilgen bir rol oynamaya mahkûm edilen Türkiye gençliğinin artık Kant’ın ifadesiyle “kendi aklını kullanma cesareti göstermesi” gerekmektedir. İşte GBİ Serbest Kürsü’ler vasıtasıyla, gündeme ilişkin olarak belirlenen bir konunun üniversite gençliği tarafından tartışılması sağlanacak ve bu tartışmalarda ortaya çıkan sonuçların raporlaması yapılarak gençliğin, sorunlara ve olaylara ilişkin somut görüşleri ortaya konulacaktır.

GBİ, gençliğin amatör bir ruhla, taze bir dimağla, bitmek bilmeyen dinamizmiyle Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorunların çözümüne büyük katkıda bulunacağına inanmaktadır. Farklılıkları zenginlik olarak gören GBİ, düzenlediği Serbest Kürsü’ler ile adeta arının her çiçekten topladığı polenler ile bal yaptığı gibi bu toplantılar vasıtasıyla ortaya çıkan her bir fikirden faydalanarak sağduyulu bir sentez ile gündeme ışık tutmayı da hedeflemektedir.

Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde GBİ Akademi Direktörlüğü tarafından iki haftada bir tüm koordinatörlüklerde aynı zaman dilimi içerisinde tartışılmak üzere Serbest Kürsü konuları gönderilecek ve üniversite koordinatörlerinden aralarından seçtikleri bir moderatör  eşliğinde bu konular etrafında tartışma ortamları organize etmeleri beklenecektir. Konular, genellikle gündeme ilişkin ve öncesinde derin akademik hazırlık gerektirmeyen türden olacaktır.