Türkiye Gençlik Barış Çalıştayı

MEF Üniversitesi

Türkiye Gençlik Barış Çalıştayı

Genç Barış İnisiyatifi Derneği tarafından; Türkiye Gençlik Barış Çalıştayı 12 Aralık 2015 Cumartesi günü MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Çalıştayın açılış konuşmasını yapmak üzere söz alan GBİ Genel Başkanı Emre Akkaş; GBİ hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra: “Barış bizim için bireysel barış ile başlar. Ancak, bireysel barışı gerçekleştirmiş olan insan, ulusal ve uluslararası barışı sağlayabilir” dedi. Ardından, açılış konuşmasını gerçekleştiren MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “GBİ Derneğini ilk yıllardan itibaren takip ediyorum ve ilk yıl sizlerde gördüğüm heyecanın hiç azalmadan devam ettiğini görmek bana ümit verdi. Zor bir yol olsa da çıktığınız yol, çok kıymetli ve bu yolda gerçekleştirdiğiniz Çalıştaya katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde düzenlenen Barış Çalıştayı, eş zamanlı olarak 3 farklı oturumda gerçekleşti. Moderatör eşliğinde yönetilen “Siyaset, Medya ve Birey Üçgeninde Söylem”, “Ulusal ve Küresel Barışın Önündeki Engel: Terrörizm” ve “Ulusal ve Bölgesel Çerçevede Mülteci Sorunu” oturumlarında; katılımcılar düşüncelerini paylaşarak çözüm önerileri sundular.

18-30 yaş aralığındaki sivil toplum temsilcileri, üniversite öğrencileri, genç akademisyenler ve genç liderlerinden oluşan 60 katılımcının fikirlerini özgürce dile getirdiği, toplumsal birlik ve dayanışmanın sağlanmasında çözüm önerileri sunduğu Çalıştayda,gençlerin ortaya koydukları sorun analizleri ve çözüm önerileri gün sonunda sonuç raporu haline getirildi. GBİ yetkilileri tarafından, önümüzdeki günlerde, sonuç raporunun detaylandırılarak kitapçık haline getirileceği, mecliste temsil edilen partiler başta olmak üzere ilgili bakanlıklar, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Yorum Yap