Misyon-Vizyon

Biz, tüm insanlığın ortak gayesi olan dünya barışının temin edilmesine katkı sağlamak isteyen, insanlığa din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeksizin faydalı olmayı hedeflemiş gençlerin başlattığı bir oluşumuz.

Amacımız, dünyanın neresinde olursa olsun herkesi ve her kesimi ortak noktalarımızı göstererek barış içinde yaşamaya teşvik etmek, ‘farklılıklara tahammül eden toplum’ların ötesinde, ‘farklılıklardan zevk alan ve kucaklaşan toplum’ların oluşumuna katkı sağlamaktır. Bizim gücümüz insanları kucaklayan, kimseyi kimseden üstün tutmayan küresel vicdanımızın sesinden gelmektedir. Bu dil dünya barışı için mücadele etmiş Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mevlana Celaleddin Rumi ve daha birçok dünya barış elçisinin dilidir.

Gençliğin öfke ve şiddetle kendini anlattığı önceki nesilden farklı bir şekilde ‘21. Yüzyılın gençleri’ olarak, demokratik yollarla yapıcı faaliyetler ve söylemlerimizle ‘gençliğin barış için duyulması gereken sesi’ olmak istiyoruz. Amatör ruhumuz ve barış için tükenmeyen enerjimizle sadece şikâyet ederek değil alternatifler oluşturan yapıcı projelerimiz ve aktivitelerimizle barışa katkı sağlamayı kendimize hedef tayin ediyoruz. Biz, gençliğin barış için çıkan güçlü ve değerli sesinin meydanlara ve sloganlara sığmadığını göstermek istiyoruz.

Dünyadaki hiçbir insanın temel hak ve özgürlüklerinin engellenmesini kabul etmiyoruz. Biz masum insanları katillere, zalimlere dönüştüren bütün zihniyetlere din, ırk, milliyet gözetmeksizin karşı çıkıyoruz. Buna sebep olan bütün fikirlerin ve yapıların da karşısında duracağımızı beyan ediyoruz.

Genç Barış İnisiyatifi olarak biliyoruz ki; evrensel barışı aramak, ölümsüzlük arzusu gibi, tatmin edilmesi güç bir arzudur; fakat tarih bize şunu göstermektedir ki, yine bu arzu insanlığın ilerlemesini sağlayan en önemli unsurlardandır. Bu açıdan, evrensel barışı arama yolunda edinilen her kazanımın insanlığın ortak hanesine bir artı olarak geçeceğine inanıyoruz.

Bu inisiyatife katılabilmenin şartı, insanlara, onların görüşlerine, inançlarına, dillerine saygı duymak; diğer grup üyeleri ve toplumun diğer fertleriyle saygı çerçevesini aşmadan konuşabilme, tartışabilme, görüş ifade edebilme ve ortak çalışabilme isteğine ve kabiliyetine sahip olmaktır. Gönüllülüğü ve dayanışmayı kendine ilke edinen Genç Barış aktivistleri olarak, gençliğimizin bize verdiği ‘amatör ruh’la başta Türkiye olmak üzere dünya insanlarının barışı ve huzuru için biz de elimizden gelen katkıyı sağlamak hedefiyle bu yola çıktık. Bu yolda bizimle olmak isteyen her kesim, ideoloji ve milletten dostlarımıza yer ayırdık, birlikte olmayı bekliyoruz.

Genç Barış İnisiyatifi Derneği